ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Vichaar on Sohila
Posted by: sss (IP Logged)
Date: September 18, 2007 11:24AM

Vaheguru Ji Ka Khalsa Vaheguru Ji Ki Fateh

I just wanted to know what the following pankti refers to:

shhia ghar shhia gur shhia oupadhaes ||

There are six schools of philosophy, six teachers, and six sets of teachings

I just wanted to know what the six schools, six teacers and six sets of philosphoy refer to

thank you

 Re: Vichaar on Sohila
Posted by: Daljeet Singh (IP Logged)
Date: September 18, 2007 02:19PM

Check out this discussion on Sohelaa Saaheb:

[www.sikhsangat.com]

 

© 2007-2018 Gurdwara Tapoban Sahib