ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    admin
Posted by: nvjot (IP Logged)
Date: April 06, 2010 10:59AM

how to contact admin?

 Re: admin
Posted by: admin (IP Logged)
Date: April 06, 2010 03:53PM

You can email admin by using this address - tapoban@email.com or you can ring the Gurdwara on 905 7998383 for any urgent matter.

 Re: admin
Posted by: nvjot (IP Logged)
Date: April 07, 2010 11:44AM

thanks

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib