ਜਾਕਉਹਰਿਰੰਗੁਲਾਗੋਇਸੁਜੁਗਮਹਿਸੋਕਹੀਅਤਹੈਸੂਰਾ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Looking for a Shabad
Posted by: ravjeetsingh (IP Logged)
Date: December 29, 2009 06:22AM

Waheguru jee ka khalsa Waheguru jee kee fateh,


Sangat jee if some one could please find a shabad with meaning
"A son should always take care(look after) of his parents" / "Mata pita dee seva karni chahide hai"

There is a speech for some one i am helping with the above topic.

Please give direct reference of gurbani and guru granth saheb jee ang if possible.


Thank you,

Waheguru jee ka khalsa Waheguru jee kee fateh.

 Re: Looking for a Shabad
Posted by: 13khalsa (IP Logged)
Date: December 29, 2009 02:54PM

Veer ravjeet singh jee,

You will find that most references related to serving mother and father in Gurbanee are directed at Akaal Purkh/ Guru Jee. Below is the only one that comes to mind which could help you in some way, it is on panna 1200


ਕਾਹੇਪੂਤਝਗਰਤਹਉਸੰਗਿਬਾਪ ॥
O son, why do you argue with your father?

ਜਿਨਕੇਜਣੇਬਡੀਰੇਤੁਮਹਉਤਿਨਸਿਉਝਗਰਤਪਾਪ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥
It is a sin to argue with the one who fathered you and raised you. ||1||Pause||


However you might find the following from Bhai Gurdas jee’s Vaars more of a direct reference for what you want to present. This is Vaar 37 pauri 13


ਮਾਂ ਪਿਉ ਪਰਹਰਿ ਸੁਣੈ ਵੇਦੁ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ॥

ਮਾਂ ਪਿਉ ਪਰਹਰਿ ਕਰੈ ਤਪੁ ਵਣਖੰਡਿ ਭੁਲਾ ਫਿਰੈ ਬਿਬਾਣੀ॥

ਮਾਂ ਪਿਉ ਪਰਹਰਿ ਕਰੈ ਪੂਜੁ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ॥

ਮਾਂ ਪਿਉ ਪਰਹਰਿ ਨ੍ਹਾਵਣਾ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ॥

ਮਾਂ ਪਿਉ ਪਰਹਰਿ ਕਰੈ ਦਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪਰਾਣੀ॥

ਮਾਂ ਪਿਉ ਪਰਹਰਿ ਵਰਤ ਕਰਿ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ॥

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਰੁ ਨ ਜਾਣੀ ॥੧੩॥

Renouncing the parents, the listener of Vedas cannot understand their mystery.
Repudiating the parents, meditation in the forest is similar to the wanderings at deserted places.
The service and worship to the Gods and Goddesses are useless if one has renounced his parents.
Without service to the parents, bath at the sixty-eight pilgrimage centres is nothing but gyrating in a whirlpool.
The person who having deserted his parents performs charities, is corrupt and ignorant.
He who repudiating the parents undertakes fasts, goes on to wander in the cycle of births and deaths.
That man (in fact) has not understood the essence of Guru and God.(13)

 Re: Looking for a Shabad
Posted by: ravjeetsingh (IP Logged)
Date: December 30, 2009 01:23AM

Waheguru jee ka khalsa Waheguru jee kee fateh

Veerji, thank you very much for these shabads.

The one on ang 1200 i had known but i am looking at very specific reference to seva of parents stated by guru saheb.

Please if you could find something very specific or please remember if it comes to your reference while doing paath.

Thank you,

Waheguru jee ka khalsa Waheguru jee kee fateh

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib