ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    gristhi jeavan
Posted by: gurmantar (IP Logged)
Date: October 04, 2009 07:05AM

what is the sikhi point of view on contraception?

 Re: gristhi jeavan
Posted by: Akaalee (IP Logged)
Date: October 05, 2009 04:43AM

Its simple, its not allowed.

Your actions have to be controlled by the mind and not by external factors.

 Re: gristhi jeavan
Posted by: someone (IP Logged)
Date: October 07, 2009 09:52AM

Just as the above poster said, its not allowed and its disgusting too. The only purpose for that is for procreation. Kaam takes all your kamayee away.

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib