ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    admin email address
Posted by: admin (IP Logged)
Date: April 27, 2009 02:10PM

The admin email address has been changed to tapoban@email.com this is because the previous email address has not been operational for some time now.

We would like to apologise to anyone that has tried to email the address previously.

However if you decide to email please be patient as a reply will not be immediate. If the nature of the email is not personal/private then we recommend posting on the message board for a quicker response.Edited 1 time(s). Last edit at 08/09/2009 02:55PM by admin.

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib