ਪ੍ਰਥਮਰਹਿਤਯਹਿਜਾਨਖੰਡੇਕੀਪਾਹੁਲਛਕੇ॥ ਸੋਈਸਿੰਘਪ੍ਰਧਾਨਅਵਰਨਪਾਹੁਲਜੋਲਏ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Announcement of Bhai Mohinder Singh (Kala Sanghian) - New Jathedar of Akhand Kirtani Jatha
Posted by: NiranjanSingh (IP Logged)
Date: December 24, 2008 07:58PM

http://www.akhandkirtanijatha.org/pressreleases/AKJ_Jathedar_Press_Note_by_InternationalSangat_12_25_08.gif

 Re: Announcement of Bhai Mohinder Singh (Kala Sanghian) - New Jathedar of Akhand Kirtani Jatha
Posted by: jasbir singh (IP Logged)
Date: December 24, 2008 08:49PM

Before announcing Bhai Mohinder Singh Jee Kala Sanghian as the jathedar of Akhand Kirtani Jatha, Singhs did ardaas at Gurdwara Tapoban Sahib.

The hukamnama after the ardaas was:

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਹਉਬਲਿਹਾਰੀਤਿਨ੍ਹ੍ਹਕਉਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਜਿਨ੍ਹ੍ਹਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਅਧਾਰੋਰਾਮ॥ਗੁਰਿਸਤਿਗੁਰਿਨਾਮੁਦ੍ਰਿੜਾਇਆਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਬਿਖੁਭਉਜਲੁਤਾਰਣਹਾਰੋਰਾਮ॥ਜਿਨਇਕਮਨਿਹਰਿਧਿਆਇਆਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਤਿਨਸੰਤਜਨਾਜੈਕਾਰੋਰਾਮ॥ਨਾਨਕਹਰਿਜਪਿਸੁਖੁਪਾਇਆਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਸਭਿਦੂਖਨਿਵਾਰਣਹਾਰੋਰਾਮ॥੧॥ਸਾਰਸਨਾਧਨੁਧੰਨੁਹੈਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਗੁਣਗਾਵੈਹਰਿਪ੍ਰਭਕੇਰੇਰਾਮ॥ਤੇਸ੍ਰਵਨਭਲੇਸੋਭਨੀਕਹਹਿਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਹਰਿਕੀਰਤਨੁਸੁਣਹਿਹਰਿਤੇਰੇਰਾਮ॥ਸੋਸੀਸੁਭਲਾਪਵਿਤ੍ਰਪਾਵਨੁਹੈਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਜੋਜਾਇਲਗੈਗੁਰਪੈਰੇਰਾਮ॥ਗੁਰਵਿਟਹੁਨਾਨਕੁਵਾਰਿਆਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਜਿਨਿਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਚਿਤੇਰੇਰਾਮ॥੨॥ਤੇਨੇਤ੍ਰਭਲੇਪਰਵਾਣੁਹਹਿਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਜੋਸਾਧੂਸਤਿਗੁਰੁਦੇਖਹਿਰਾਮ॥ਤੇਹਸਤਪੁਨੀਤਪਵਿਤ੍ਰਹਹਿਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਜੋਹਰਿਜਸੁਹਰਿਹਰਿਲੇਖਹਿਰਾਮ॥ਤਿਸੁਜਨਕੇਪਗਨਿਤਪੂਜੀਅਹਿਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਜੋਮਾਰਗਿਧਰਮਚਲੇਸਹਿਰਾਮ॥ਨਾਨਕੁਤਿਨਵਿਟਹੁਵਾਰਿਆਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਹਰਿਸੁਣਿਹਰਿਨਾਮੁਮਨੇਸਹਿਰਾਮ॥੩॥ਧਰਤਿਪਾਤਾਲੁਆਕਾਸੁਹੈਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਸਭਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਧਿਆਵੈਰਾਮ॥ਪਉਣੁਪਾਣੀਬੈਸੰਤਰੋਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਨਿਤਹਰਿਹਰਿਹਰਿਜਸੁਗਾਵੈਰਾਮ॥ਵਣੁਤ੍ਰਿਣੁਸਭੁਆਕਾਰੁਹੈਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਮੁਖਿਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਧਿਆਵੈਰਾਮ॥ਨਾਨਕਤੇਹਰਿਦਰਿਪੈਨ੍ਹ੍ਹਾਇਆਮੇਰੀਜਿੰਦੁੜੀਏਜੋਗੁਰਮੁਖਿਭਗਤਿਮਨੁਲਾਵੈਰਾਮ॥੪॥੪॥

May Guru Sahib bestow his full grace upon Bhai Mohinder Singh Jee who has been doing in the service of the panth for a long time and has kept sarbloh rehit since times of Bhai Sahib Bhai Randhir Singh Jee.

Jasbir Singh
Granthi Gurdwara Tapoban SahibEdited 3 time(s). Last edit at 12/25/2008 08:36PM by admin.

 Re: Announcement of Bhai Mohinder Singh (Kala Sanghian) - New Jathedar of Akhand Kirtani Jatha
Posted by: Abhiyaasee (IP Logged)
Date: December 25, 2008 02:25AM

Any Pictures of Bhai Sahib Jee ?????

Daas heard they are also a strict sarblohi Singh.

 Re: Announcement of Bhai Mohinder Singh (Kala Sanghian) - New Jathedar of Akhand Kirtani Jatha
Posted by: NiranjanSingh (IP Logged)
Date: December 25, 2008 02:22PM

http://www.akhandkirtanijatha.org/images/BhaiMohinderSinghJi_KalaSanghian_small2.jpg

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib