ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    shabad for concentration
Posted by: inderjeet1012 (IP Logged)
Date: October 05, 2008 02:50PM

Pyari sadh sangat ji

can you please tell me any shabads for increasing concentration just like there are shabads for destroying dukh(dukh bhanjanhi sahib or sukhmani sahib)

 Re: shabad for concentration
Posted by: Anonymous User (IP Logged)
Date: October 06, 2008 02:18AM

Gurfateh

ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ ॥
He Who meditates upon Him with single mind even for an instant;

ਕਾਲ ਫਾਸਿ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ ॥੧੦॥
He doth not come within the trap of death. 10.Edited 1 time(s). Last edit at 10/08/2008 04:37PM by admin.

 Re: shabad for concentration
Posted by: Anonymous User (IP Logged)
Date: October 08, 2008 09:24AM

Gurfateh

ਬਿਜੈ ਛੰਦ ॥
Biaji Chhand

ਜੀਵਨ ਮੈ ਜਲ ਮੈ ਥਲ ਮੈ ਸਭ ਰੂਪਨ ਮੈ ਸਭ ਭੂਪਨ ਮਾਹੀ ॥ ਸੂਰਜ ਮੈ ਸਸਿ ਮੈ ਨਭ ਮੈ ਜਹ ਹੇਰੌ ਤਹਾ ਚਿਤ ਲਾਇ ਤਹਾ ਹੀ ॥ ਪਾਵਕ ਮੈ ਅਰੁ ਪੌਨ ਹੂੰ ਮੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤਲ ਮੈ ਸੁ ਕਹਾ ਨਹਿ ਜਾਹੀ ॥ ਬ੍ਯਾਪਕ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਕੇ ਬਿਖੈ ਕਛੁ ਪਾਹਨ ਮੈ ਪਰਮੇਸ੍ਵਵਰ ਨਾਹੀ ॥੧੩॥
In life,in water,in land,in all form, in all landlords..In sun,in moon,in sky Whereever search with full concentration there only..In Fire,In Air,in depth of earth that can not be described..Exists within all Supereme lord does not exists only in few stones..13..Edited 2 time(s). Last edit at 10/08/2008 04:38PM by admin.

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib