ਜਾਕਉਹਰਿਰੰਗੁਲਾਗੋਇਸੁਜੁਗਮਹਿਸੋਕਹੀਅਤਹੈਸੂਰਾ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Tiska Jiska Tineh Tinka
Posted by: Bijla Singh (IP Logged)
Date: August 26, 2008 08:15PM

In “Gurbani Diyan Laggan Maatran..” Bhai Sahib says:

ਜਿਸਕਾ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ‘ਤਿਸਕਾ’ ਜਾਂ ‘ਤਿਸਹਿ’ ਨਹੀ ਆਵੇਗਾ । ‘ਤਿਨਕਾ’ ਜਾਂ ‘ਤਿਨਹਿ’ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ।

Why is this? How is word Tiska different from Tinka? Why can’t there be Tiska in reply to Jiska? And how does Tiseh change the meanings from Tineh?

Here are some panktees which suggest otherwise but did Bhai Sahib mean that word “Tiska” would not be used for “Jiska”.

ਤਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥4॥37॥106॥
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਕਉ ਜਿਸ ਕਾ ਇਹੁ ਜੀਉ ॥
ਸਾਹਿਬੁ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁਖਾ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰੁ ਕਿਥਹੁ ਰਜਿ ਖਾਏ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨੀ ॥

Some clarification would be great.

 Re: Tiska Jiska Tineh Tinka
Posted by: Bijla Singh (IP Logged)
Date: September 04, 2008 04:32PM

Could someone explain it in better terms?

 Re: Tiska Jiska Tineh Tinka
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: September 04, 2008 06:04PM

Veer Bijla Singh jeeo,

I have not been able to understand it fully and as such cannot comment on this. The examples you have given are solid. Don't know what to say.

Kulbir Singh

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib