ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ - hukamnama sahib : 30/7/08
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: July 31, 2008 01:57PM

ਰਾਮਕਲੀਮਹਲਾ੫॥
ਇਹਲੋਕੇਸੁਖੁਪਾਇਆ॥
ਨਹੀਭੇਟਤਧਰਮਰਾਇਆ॥
ਹਰਿਦਰਗਹਸੋਭਾਵੰਤ॥
ਫੁਨਿਗਰਭਿਨਾਹੀਬਸੰਤ॥੧॥
ਜਾਨੀਸੰਤਕੀਮਿਤ੍ਰਾਈ॥
ਕਰਿਕਿਰਪਾਦੀਨੋਹਰਿਨਾਮਾਪੂਰਬਿਸੰਜੋਗਿਮਿਲਾਈ॥੧॥
ਰਹਾਉ॥
ਗੁਰਕੈਚਰਣਿਚਿਤੁਲਾਗਾ॥
ਧੰਨਿਧੰਨਿਸੰਜੋਗੁਸਭਾਗਾ॥
ਸੰਤਕੀਧੂਰਿਲਾਗੀਮੇਰੈਮਾਥੇ॥
ਕਿਲਬਿਖਦੁਖਸਗਲੇਮੇਰੇਲਾਥੇ॥੨॥
ਸਾਧਕੀਸਚੁਟਹਲਕਮਾਨੀ॥
ਤਬਹੋਏਮਨਸੁਧਪਰਾਨੀ॥
ਜਨਕਾਸਫਲਦਰਸੁਡੀਠਾ॥
ਨਾਮੁਪ੍ਰਭੂਕਾਘਟਿਘਟਿਵੂਠਾ॥੩॥
ਮਿਟਾਨੇਸਭਿਕਲਿਕਲੇਸ॥
ਜਿਸਤੇਉਪਜੇਤਿਸੁਮਹਿਪਰਵੇਸ॥
ਪ੍ਰਗਟੇਆਨੂਪਗੁੋਵਿੰਦ॥
ਪ੍ਰਭਪੂਰੇਨਾਨਕਬਖਸਿੰਦ॥੪॥੩੮॥੪੯॥

(ਅੰਘ ੮੯੮)


-------------------------


Questions/Comments:


- ਦਰਸੁ - i don't remember having heard others do this but when i recite this word, knowing the meaning to be related to ਦਰਸਨ (with 'sh' sound), i do the same here and pronounce it as ਦਰਸ਼ੁ. is this fine?

- ਸੋਭਾਵੰਤ , ਸੁਧ , ਕਲੇਸ , ਪਰਵੇਸ - from what i have learnt from singhs/listening to paath, all these words should have their sassa pronounced as vishesh dhunee - 'sh' sound.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ - hukamnama sahib : 30/7/08
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: August 01, 2008 07:30AM

Quote:
- ਦਰਸੁ - i don't remember having heard others do this but when i recite this word, knowing the meaning to be related to ਦਰਸਨ (with 'sh' sound), i do the same here and pronounce it as ਦਰਸ਼ੁ. is this fine?

- ਸੋਭਾਵੰਤ , ਸੁਧ , ਕਲੇਸ , ਪਰਵੇਸ - from what i have learnt from singhs/listening to paath, all these words should have their sassa pronounced as vishesh dhunee - 'sh' sound.

In my opinion, you are correct in placing vishesh dhuni on all of the words listed above.

Kulbir Singh

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib