ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Request to Tapoban Sewadaars
Posted by: hopeless (IP Logged)
Date: July 28, 2008 05:15AM

Waheguru Ji Ka Khalsa
Waheguru Ji Ki Fateh

Is it possible to have another link on this website titled 'Rehit' which gives all the evidence for each and every rehit
since this is a vital aspect of sikhi.

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib