ਰਹਿਣੀਰਹੈਸੋਈਸਿਖਮੇਰਾ॥ ਓੁਹਸਾਹਿਬਮੈਉਸਕਾਚੇਰਾ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Supremacy of Sri Akaal Takhat Sahib
Posted by: Khalsaspirit (IP Logged)
Date: June 06, 2008 07:12PM

http://khalsaspirit.com/images/SriAkaalTakhatSahib.JPG

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

Khalsa jio,

Our sees bows to the martyrs of June 1984 who kept the supremacy of Sri Akaal Takhat at highest level by giving their lives.

ਜਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੁੰਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਆਉ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਉ,
ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆ ਵਾਰ ਦੇਈਏ,
ਅਜ ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਏ,
ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦੇਈਏ।

*******************
ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥
ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥
ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥
ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥ Panna 1412
*******************

ਪੀਵਹੁ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡਧਾਰ ਹੋਇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ।

Guru Mehar Karay

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 Re: Supremacy of Sri Akaal Takhat Sahib
Posted by: hsingh (IP Logged)
Date: June 07, 2008 06:10AM

Wjkk Wjkf,
The Ghalughara of 1984 was devastating, and still thinking about the Gursikhs who went celebrate the Shaheedi of Shaheeda de Sirtaj Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, hurts and cant stop crying about what they all would have gon through. One thing we as a Panth don't understand is that we have always as a nation been under opression fighting for freedom. Nothing changed after 1947, everything thing got considerably worse. Our oppressors want to see the demise of Sikhi. And currently they are succeeding as we not have the collective unity in our Panth. Before 1947, there was a sense of Khalsa Panjab, Panjabi Nationalsim. That was what the freedom stuggle had been for 300 yrs (exluding the Raj of Maharajah Ranjit Singh of 40yrs). Even then we had clever imperial intectuals trying to change what the Guru had told us. Where the Gurus' went, they said they were from 'Madhar Desh', which meant Panjab. Guru Gobind Singh Ji Maharaj writes this in his Bachitar Natak, saying 'even though i'm born in Patna, my motherland is Panjab'. I have read above that having 'Khalistan' is in our hearts and not soil. But this concept is important, as we now have devious puppet individiuals sitting at our highest thrones, dictating to us what we can and we can't do. They are telling us how many Bani's we can read, they are changing the Nitnem by Dasmesh Pitta, they have changed the days we celebrate the Gurpurbs. If we call ourselves Gursikhs, we must listen to what the Guru states and not some so called intellectual.
When we read our history, we read that Guru Arjan Dev Ji's happened in the month of Jeth. After Dhan Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi, SatGuru Hargobind Sahib Ji told the Sikh Sangat that Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi Purab will be celebrated on 'Jeth Sudi Chauth (4th)', so we as the Guru's Sikh should acknowledge this. However since the introduction of the new calendar, which goes in parallel with the christian calndar, Guru Arjan Dev Ji's shaheedi falls on the 16th June which goes into the next month of 'HAARR'. So that means we have become false, in how we celebrate the GurPurubs.
But because some POLITICAL and not Dharmic party sits at the Akal Takht, look the part of a Gursikh, we are apparently suppose to believe this. This is oppressin. Gur Amar Das Ji Maharaj writes in the Anand Sahib 'Jee-onh Male, Baraoh Nirmal', from the inside they are false, but on they outside they have donned the appearance of a Gursikh. Guru is teaching us to be careful. I know i have gone on, and i do apologise, but what is happening to Sikhi is because we do not have our own Raj. I'll finish by stating a shabad from Guru Amar Das Ji, who clearly writes
'Jis he ki sarkar hai, tis he ka sabh koi'
He who is in power, dictates what happens in his kingdom'.

But it our duty as written in Salok Mahalla 9
'Beh kahoo ko det neh, neh bhe manat aan'
we shall not opress, and we shall not be oppresed

And as we as Gursikhs and Panjabi's dont have either, that is the reason why our so called leaders are puppets of the Delhi government, and that is main reason why Sikhi is not flourshing.

Gur Sikhi needs a Raj, otherwise GurSikhi will never flourish or become established. That is the main reason why other faiths have become strong accoss the world, becasue just as Guru Amar Das Ji says 'Jis hee ki sarkar hai, tis he ka sabh koi'

Bhul chuk maaf

Wjkk Wjkf
Harpal Singh

p.s. Guru Arjan Dev Ji's Shaheedi Purub is today, 7th June 2008 (in our Barah Mah calander, Jeth Sudhi Chauth is today)

 Re: Supremacy of Sri Akaal Takhat Sahib
Posted by: Arwinder Singh (IP Logged)
Date: August 31, 2008 07:16PM

How can you say without Own Raj Sikhi will go down. Historicaly Sikhi started going down when Sikhs had their own Raj and the first thing they did was to stop calling Sarbat Khalsa.

I think Golden Era of Sikhi was over as soon as Misl sardars started forming their personal fifedoms.

 Re: Supremacy of Sri Akaal Takhat Sahib
Posted by: Arwinder Singh (IP Logged)
Date: August 31, 2008 08:11PM

Dear hsingh Jee

You must be clear about one thing. Qaum is related to people where Des is related to land. Sikhs are one Qaum. Even world wide Sikhs are one Qaum. Therefore Sikh Qaum can and might be living in different countires and there can be many Qaums living in one country. Our Qaum is Sikh but Des can be different. Our Historical Homeland in ofcourse Punjab. But its the Sikhs of punjab for whom their Des (Country) is Punjab. Anyway Indian word as a Country is of very recent origin. India was the land of Indus called by Greek Historians. So the land of Indus stretched from Khyber Pass till Ghaggar river valley that is present Karnal Ambala. So this is land who westerners or Greeks called as India. You can be American, Canadian, Australian, Punjabi but still part of Sikh Qaum.

1984 was indeed devastting but enemy of Sikhism is not just Brahminism. Thats just half od the story. There is another power which is acting against Sikhs. It has strong interest to keep us divinded and confused. Because once Sikhi and Gurmat enteres The Universities History, Political, Theology and Philosphical Departments it will dealt a death blow to someone and will end its unfettered reign. Look around apart from Brahminism there was someone else involved too in this mess thrown around the neck of Sikhs.

If you understand and identify the enemy you will be better able to confront it.

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib