ਰਹਿਣੀਰਹੈਸੋਈਸਿਖਮੇਰਾ॥ ਓੁਹਸਾਹਿਬਮੈਉਸਕਾਚੇਰਾ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    every human shud have a 9inch sword
Posted by: Harinder Singh (IP Logged)
Date: April 22, 2008 04:17AM

I feel every human on the planet has the right to wear a sword, i feel this is as basic as right to air and water.
so every citizen shud be given the right to wear a 9inch sword.
Policemen shud be given 3 feet sword.
army on the border shud have swords,guns, missiles, machine guns etc etc.
Within the country no one shud possess a gun, just swords.
The stronger and the fitter survives, thats the law of nature.
Waht a play!

 Re: every human shud have a 9inch sword
Posted by: singhbj (IP Logged)
Date: April 22, 2008 06:07AM

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

All Singhs and Kaurs should posess a Kirpan.


Actually, weapon or (hathyaar) is ones closest friend !

Hath = hand
Yaar = friend

Logic behind the word Hathyaar - Friend of the person holding it !

Therefore one should not part with one's closest friend !


Khalsa is ordered to use Kirpan inorder to do Kirpa and protect Aan. To save self (body & honour) and protect weak ones.

ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਯੋ ॥

jabai ban lagiyo ||


ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਯੋ ॥

thabai ros jagiyo ||


ਕਰੰ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ॥

karan lai kamanan ||


ਹਨੰ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ॥੩੧॥

hanan ban thanan ||31||


ਸਬੈ ਬੀਰ ਧਾਏ ॥

sabai beer dhhaeae ||


ਸਰੋਘੰ ਚਲਾਏ ॥

saroghan chalaeae ||


ਤਬੈ ਤਾਕਿ ਬਾਣੰ ॥

thabai thak banan ||


ਹਨਿਯੋ ਏਕ ਜੁਆਣੰ ॥੩੨॥

haniyo eaek juanan ||32||


ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ॥

haree chandh marae ||


ਸੁ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ ॥

s jodhha latharae ||


ਸੁ ਕਾਰੋੜ ਰਾਯੰ ॥

s karorr rayan ||


ਵਹੈ ਕਾਲ ਘਾਯੰ ॥੩੩॥

vehai kal ghayan ||33||


ਰਣੰ ਤਿਆਗਿ ਭਾਗੇ ॥

ranan thiag bhagae ||


ਸਬੈ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਗੇ ॥

sabai thras pagae ||


ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ॥

bhee jeeth maeree ||


ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ॥੩੪॥

kripa kal kaeree ||34||


ਰਣੰ ਜੀਤਿ ਆਏ ॥

ranan jeeth aeae ||


ਜਯੰ ਗੀਤ ਗਾਏ ॥

jayan geeth gaeae ||


ਧਨੰ ਧਾਰ ਬਰਖੇ ॥

dhhanan dhhar barakhae ||


ਸਬੈ ਸੂਰ ਹਰਖੇ ॥੩੫॥

sabai soor harakhae ||35||


Source: [www.searchgurbani.com]


Inorder to live with honour and without fear one must carry a Kirpan.

But carrying doesn't necessarily means that one has the warrior spirit, therefore it is must to read Gurbani, especially Bani of Guru Gobind Singh ji.

Everyone is present in this world as per the wish of WAHEGURU, it is good to be fit and healthy but one should not forget that physical strength is temporary what will happen in old age ?

Moreso what you sow, is what you get ! If one is bully he or she will suffer for their bad actions or Karma.

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib