ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


advice
Posted by : singh/kaur
Date: 8/01/2004 4:02 am


waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh

we are going to orland,florida soon and were wondering if the sangat knew of any incidents or issues with sikhs in that area that we should be aware of
any advice would be appreciated!
we are travelling with a young family

waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh
Re: advice
Posted by : Mkhalsa
Date: 8/01/2004 7:26 pm


if you are from canada I suggest you remember to wear your kirpan underneat your shirts. I keep seeing incidents where canadian gursikhs forget how lucky they are to be in the only country where its legally allowed.