ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


VOT JU TINK JU DOEEN!!
Posted by : partinder singh
Date: 7/30/2004 1:33 pm


wjkk wjkf,
sangat ji, a small problem, when is the right time to draw a kirpan, i ponder this all the time,
please give a response
tanks
Re: VOT JU TINK JU DOEEN!!
Posted by : khalistani
Date: 7/30/2004 9:10 pm


Vaheguru je ka khalsa, Vaheguru je ke fateh

for bhog
and for destroying tyrants
and for defending those who are being hurt by someone more powerful, like if someones getting raped u help them
to defend ure dharam
to defend ureself
bhula chuka maf

Vaheguru je ka khalsa, Vaheguru je ke fateh