ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


translation needed
Posted by : translation
Date: 7/24/2004 11:34 am


kabeer har kaa simaran shhaadd kai raath jagaavan jaae ||
sarapan hoe kai aoutharai jaaeae apunae khaae ||107||Can someone explain this shabad. What is jagaavan?
Re: translation needed
Posted by : Kulbir Singh
Date: 7/25/2004 6:00 am


This is a very interesting salok. This salok pertains to an esoteric tradition in India, whereby a woman who is seeking a child goes to Shamshaan Ghaat (cremation grounds) and does pooja to awaken a spirit. This ritual of awakening or invoking a spirit at night is called “Raat Jagaavan jaay” i.e. Jagaavana. Jagaavana means to awaken.

Bhagat jee very clearly states in Gurbani that such woman who instead of doing simran for fulfillment of a wish does evil rituals like awakening spirits at Shamshaan Ghaats would become a female snake in her next life and eat her own children.

Now one would ponder as to why such woman would get such stiff punishment as becoming a naagin (female snake) and eating her own children. The reason for this is that the ritual that they do involves doing a toona (casting spell) whereby they ask the spirit to take away life of someone's healthy child. The toona-doing woman expects this child to be born to her. Punishment for doing such evil rituals is as described in Gurbani above.


Daas,
Kulbir Singh