ਪ੍ਰਥਮਰਹਿਤਯਹਿਜਾਨਖੰਡੇਕੀਪਾਹੁਲਛਕੇ॥ ਸੋਈਸਿੰਘਪ੍ਰਧਾਨਅਵਰਨਪਾਹੁਲਜੋਲਏ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


Dhan Dhan
Posted by : pajee
Date: 7/20/2004 5:22 am


Dhan Dhan Sri Guru Granth Sahib JeeWhat is the english translation of Dhan? (is there more than one meaning?)

Re: Dhan Dhan
Posted by : singh
Date: 7/20/2004 8:07 am


i think it means great, amazing, awesome....?!
Re: Dhan Dhan
Posted by : pajee
Date: 7/25/2004 8:05 am


are there any other meanings?

Re: Dhan Dhan
Posted by : ik
Date: 7/25/2004 6:45 pm


Dhan
(Dhhadaa tipi Nanaa)
Blessed, auspicious.

Dhan
(Dhhadaa Nanaa)
Wealth, riches, treasure, property, capital,
object of love, a young woman, a lately married female.