ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Khalsa Space
Posted by: No_0ne (IP Logged)
Date: December 29, 2007 05:57AM

Khalsa space is now live - a place for Sikhs!

KhalsaSpace is an online community that allows sikhs to have more sangat.

You can create a personal community on KhalsaSpace where you can upload and share videos, audios and pictures with your network of friends. You can have your own blogs and profiles and discuss Gurbani between each other.

If you want more sangat; this is the place to be.

How Do I Use KhalsaSpace?

1. First, Sign Up and Create a Profile

(Your Profile is Your Space on the Web, where you can describe yourself, hobbies and interests.)
2. Second, Invite your Friends to join Your Personal Network.

OR, Search the site for your Friends who are already Members.
3. Meet your friends and start interacting!

This is a new site still developing new features as fast as we can.

-------------------------------------------

[khalsaspace.com]

 Re: Khalsa Space
Posted by: yes (IP Logged)
Date: December 30, 2007 06:19PM

Isn't this just Bebo and MySpace but with a Sikhi name??? Elder Gursikhs have warned against this type of activity....

 Re: Khalsa Space
Posted by: No_0ne (IP Logged)
Date: December 31, 2007 01:54AM

yes it is. If you want to complain about it contact: hardeepsingh91@hotmail.co.uk
I'm just the messenger.

 Re: Khalsa Space
Posted by: gupt (IP Logged)
Date: December 31, 2007 06:06AM

Isn't this just Bebo and MySpace but with a Sikhi name?

i agree with you
elder gursikhs did warn us about these srts of sites

 

© 2007-2018 Gurdwara Tapoban Sahib